Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

ADR certificaat behouden

ADR is de afkorting voor de Franse zin: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Wanneer je dit naar het Nederlands vertaald betekent dit dus: “Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg”

Vanuit internationale wetgeving zijn chauffeurs van gevaarlijke stoffen verplicht om een ADR scholing te volgen en het examen met goed gevolg moeten afsluiten. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen vereist een vakbekwame chauffeur die met de zware verantwoordelijkheid over weg kan. Regelmatige scholing is niet alleen een vereiste, maar ook pure noodzaak! Zodat chauffeurs zorgvuldig en deskundig de stoffen kunnen afleveren.

Om die reden zijn afgelopen week ook onze chauffeurs weer op cursus geweest voor de verlenging van het ADR certificaat. Iedere vijf jaar volgen onze chauffeurs een herhalingscursus. Het is een opfrissing van het geheugen, maar ook eventuele nieuwe inzichten en veranderingen in procedures zijn weer besproken. Het zorgt er voor dat onze chauffeurs veilig hun werk kunnen doen, dat onze klanten veilig en op tijd hun bestellingen binnen krijgen, maar ook dat de kwaliteit en kundigheid van ons bedrijf wordt onderhouden.

Een ADR certificaat is wanneer u gascilinders gaat vervoeren en boven de 1000 punten uitkomt. Blijft u onder de 1000 punten dan bent u daarvan vrijgesteld, dat betekent niet dat het wellicht toch verstandig is om een ADR cursus te doen.

Wilt u meer weten over het vervoer van gasflessen en het ADR certificaat? Discusieer dan mee in onderstaande comments.