Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Een aantal belangrijke punten uit de PGS 15

De PGS 15 zijn de richtlijnen voor het opslaan en vervoeren van gasflessen of gascilinders. De PGS 15 wordt tevens regelmatig vernieuwd naar verbeterde richtlijnen. In dit artikel willen we een aantal belangrijke punten naar voren halen als het gaat om opslag en vervoer van gaflessen.

gasflessen opslag

Punt 1 – Waterinhoud van de gasflessen

Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125L, moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met uitzondering van werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding die leidt naar een verbruikspunt. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.

Punt 2 – gasflessen opslag tegen de gevel

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend bouwwerk moet deze wand een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van ten minste 60 min bezitten. Indien de wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden van de opslag verder dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts van de opslag.

Punt 3 – Bescherming van gasflessen tegen omvallen

Gasflessen moeten worden vastgezet of op een andere manier worden beschermd tegen omvallen. Het omvallen van een gasfles kan grote gevolgen hebben.

Punt 4 – keuringstermijn van de gasfles

De drijver van de inrichting moet er op toezien dat de herkeuringstermijn van de in gebruik zijnde gasflessen en de binnen de inrichting aanwezige gasflessen niet is verstreken. Bij het inwisselen/omruilen/vullen moet met de naderende keuringstermijn rekening worden gehouden.

gasfles keuren en herkeuren
Gasfles opslag huren

Punt 5 – Gelijksoortige gassen

Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaar eigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen. Lege gasflessen mogen apart worden opgeslagen.

Punt 6 – Ventilatie

Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen. Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5m tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering. Tevens moet ten minste 5 m worden aangehouden tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.

Vervoer gasflessen

Wanneer het gaat om het vervoer van gasflessen, moet er rekening mee gehouden worden dat je een gasfles nooit aan de kap of beugel ophijst, deze dient ter bescherming van de afsluitkraan. Daarnaast mag een gasfles niet vallen of stoten en ook het rollen over de vloer is te strengste verboden! Het verplaatsen, vervoeren op optillen dient te gebeuren met de daarvoor bedoelde transport middelen. Het is dan ook niet voor niets dat gasflessen enkel mogen worden vervoerd door de daarvoor opgeleide personen. Al deze belangrijk regels zijn er niet om het moeilijker te maken, maar juist om het veiliger te maken! Ze zijn er om ongelukken te voorkomen!

Meer weten, of advies nodig over de inrichting van de gasflessenopslag?

Neem dan gerust contact met ons op!

Relevante producten

Gasfles opslag huren

Gasflessen opslag

Kopen of huren
Bekijk in de webshop
Wandbeugel gasflessen

Wandsteunen

Voor gasflessen
Bekijk in de webshop
flessenwagens

Flessenwagens

Voor de gasflessen
Bekijk in de webshop
Reduceerventielen

Reduceerventiel

Voor verschillende gassen
Bekijk in de webshop