Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

De PGS 15 vernieuwd

De PGS 15 vernieuwd

In de PGS 15 staan de regel en wetgeving beschreven omtrent de opslag van gasflessen. Maar tijden veranderen en daar moeten de regels ook op worden aangepast. Daarom is de PGS 15 in september 2016 weer opgefrist. Wat is er veranderd?

PGS 15 – 2016

In september 2016 is de PGS 15 geüpdate. In december 2012 was de PGS15:2011 nog gedeeltelijk geactualiseerd. De PGS 15 was aan vernieuwing toe in verband met de vele technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, maar ook omdat men verbetering zag na de ervaring van de versie uit 2011. De verouderde versie liet wat interpretatieruimte over, wat voor onduidelijkheden zorgde. De vernieuwde versie van de PGS 15 is om deze reden verduidelijkt en omdat men behoefte had aan een verbeterde overgang voor hoeveelheden tot 10 ton en vanaf 10 ton, zijn er in de vernieuwde PGS 15 twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd:

PGS 15 – Beschermingsniveau 2a:

Beschermingsniveau 2a: In dit beschermingsniveau worden mogelijkheden geboden om aan de voorwaarden te voldoen om tot de 100 ton op te slaan. Hierin hoeft men geen rekening te houden met een binnenval van de brandweer en is het tevens niet noodzakelijk om een blussysteem te installeren. Met deze nieuwe beschermingsniveau is niveau 2 komen te vervallen. In de huidige aanvragen voor vergunningen kan worden gekozen om over te stappen naar beveiligingsniveau 1 of 2a of een ander niveau dat aansluit op de behoefte.

PGS 15 – Beschermingsniveau 4:

Beschermingsniveau 4: Is ontstaan omdat het voormalige beschermingsniveau 3 te zwaar werd beoordeeld voor het opslaan van niet-brandbare en niet-brandonderhoudende stoffen. Hierin staat aangegeven dat gevaarlijke stoffen (ADR-klasse 8 en 9) die niet brandbaar zijn geen branddetectiesysteem nodig hebben noch dat er een bluswatervoorziening vereist is.

Download de volledige PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen