Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Gasleidingen keuren | Waar op letten?

Gasleidingen keuren | Waar op letten?

Leidingwerk voor industriële gassen en leidingwerk voor lasrook worden door ons aangelegd en gekeurd. Maar vandaag gaan we in op de vraag: “Waar moet je op letten voor de keuring van leidingwerk van Industriële gassen?” Leidingwerk voor lasrook komt de volgende keer aan bod.

We hebben al eens een artikel geschreven over hoe je het autogeeninstallaties, gasinstallaties en leidingwerken moet onderhouden. Maar vandaag gaan we eens kijken naar waar je op moet letten bij de keuring van je leidingnetwerk.

Gas leidingnet

Industriële gassen worden vaak via een gasdistributie netwerk binnen een bedrijf gebruikt om op iedere werkplek de juiste gassen en hoeveelheid beschikbaar te hebben. Vanaf een tank, bundel of gasfles wordt de druk van 200/300 bar gereduceerd naar een druk op het leidingnet tussen de 5 en 15 bar. Vervolgens wordt de druk op het afnamepunt door middel van het  reduceerventiel verder gereduceerd naar de gewenste instel waarde.

Gasdistributie regelmatig controleren

Gasleidingnetwerk zorgt voor minder gasflessen op de werkvloer. Maar een leidingwerk heeft ook onderhoud nodig en dient regelmatig gecontroleerd te worden op bijvoorbeeld lekkages. Helaas blijkt in de praktijk dat dit vaak wordt vergeten. We krijgen regelmatig de vraag om een probleem op te lossen en dan blijkt uiteindelijk dat de problemen komen vanuit het gasdistributienetwerk. Ons advies is dan ook hier met enige regelmaat een controle op uit te voeren zoals dit ook in ons service contract staat omschreven.

Te hoge of te lage druk in de gasleidingen

Wanneer de druk te hoog of te laag zijn afgesteld kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Denk bij voorbeeld maar bij brandbaar gas, bij een te lage druk loop je het risico op vlam terugslag. En bij te een te hoge druk heb je te maken met onnodig gasverbruik of lekkage. Wanneer de reduceerventielen goed werken en de druk is juist afgesteld, bespaart u op jaarbasis behoorlijk wat geld. Zo verbruik je niet te veel gas en heb je altijd voldoende gas op de werkplek waar dit nodig is.

Controle punten keuring gasleidingen

(indien van toepassing)

  • Lekkage in grondleidingen
  • Bruikbare bovengrondse lekkages
  • Corrosie, met name waar een gasleiding uit de grond komt, bij gebouwen invoeren
  • Mechanische beschadigingen
  • Losgeraakte beugels en/of ophangingen
  • Calamiteitenafsluiters; nagaan of deze nog goed bereikbaar,herkenbaar zijn en of de bedieningshandel nog aanwezig is.
  • Stabiliteit uitlaatdrukregeling.
  • Vuilafzetting op uitwendige beweegbare delen van bepaalde fabrikaten afslagveiligheden.
  • Toestand kwetsbare delen, zoals balgen, flexibele verbindingen, expansiestukken enz.
  • Markering; nagaan of deze nog aanwezig zijn en voldoende duidelijk is.

Zo zie je dat goed onderhoud veel problemen kunnen voorkomen en voor besparingen kunnen zorgen!