Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Keuring en inslag

Regelmatig worden er bij ons op het gasdepot cilinders aangeboden die niet meer in de keur zijn. Gassen moeten opgeslagen en vervoerd worden in een door de ADR goedgekeurde verpakking (een gascilinder). Het hoofdstuk “Voorschriften voor verpakkingen en tanks” in het ADR is een 227 pagina’s tellend document, dus daar gaan we je niet allemaal mee vervelen. Maar wat moet je wel weten?

Inslag op een cilinder

In een eerder artikel kunnen we lezen welke informatie we allemaal kunnen halen uit de stickers en inslag op een gascilinder. Echter kom je er in de praktijk achter dat niet alle cilinders zijn voorzien van stickers. Bovendien is het soms lastig om te zien waar de keuringsinstantie de inslag heeft gemaakt. Ondanks dat moet iedere gascilinder voorzien zijn van een keurmerk, welke ingeslagen is in de cilinder. Daarnaast moet een cilinder voorzien zijn van de datum waarop het eerste onderzoek en eventuele herkeuringen hebben plaats gevonden.

Keuring van de cilinder 

Als er wekelijks duizenden cilinders door mensenhanden gaan wordt er wel eens een cilinder keuring over het hoofd gezien. Om te zorgen dat een cilinder nog wel gekeurd is, zijn controles op elk niveau gewenst! Hoewel de vuller verantwoordelijk is voor het nagaan of een cilinder nog binnen het keurtermijn valt en onbeschadigd is, is het altijd verstandig om zelf ook de cilinders te controleren. Mocht de gascilinder buiten de keur vallen, dan mag hij nog wel vervoerd worden volgens een afzonderlijk voorschrift in het ADR. Cilinders worden pas weer gevuld wanneer deze zijn goedgekeurd en er geen zichtbare beschadigingen aan de cilinder zijn.

Samen werken

Laten we samen zorgen dat we veilig kunnen werken en als we een cilinder zien die buiten de keur is of ergens al lang staat extra aandacht geven. Dit is in ieders belang. Samen werken aan een veiligere wereld is niet alleen de verplichte keuringen en certificeringen, het is veel meer dan dat!

Meer weten? Zie ook het hoofdstuk “Voorschriften voor verpakkingen en tanks” in het ADR.