Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Plasma snijden | Welke gassen gebruiken we?

Bij het plasmasnijden wordt de zogenaamde “directe boog”- techniek toegepast. Dit houdt in dat het werkstuk in de stroomkring is opgenomen. Anders dan bij het autogeen snijden berust dit proces niet op de warmte die ontstaat bij de verbranding met zuurstof, het is hier uitsluitend de boogwarmte die bepalend is. De kinetische energie van het plasmagas zorgt ervoor dat het materiaal uit de voeg gedrukt wordt, woordoor een gladde snede ontstaat.

Gebruik van gasmengsels om bepaalde eigenschappen te versterken of te verzwakken

Het is heel belangrijk dat de boogenergie zo snel mogelijk aan het werkstuk wordt afgegeven. Ook is de dichtheid van het gas van groot belang om het gesmolten materiaal te verwijderen. Deze factoren worden bepaald door de fysische eigenschappen van de gassen waardoor het plasma wordt gevormd. Het gebruik van gasmengsels maakt het mogelijk bepaalde eigenschappen te versterken of juist af te zwakken. De gassen argon, waterstof stikstof, lucht en zuurstof zijn enkelvoudig en voorgemengd leverbaar zoals 25, 30 of 35% waterstof (H2) in argon voor het snijden van RVS, aluminium, koper, koperlegeringen en nikkel. Bij een hoger waterstofgehalte neemt de energieconcentratie van de plasmastraal toe.

Plasmasnijgassen

Gas Samenstelling Zuiverheid
Zuurstof O2 2.5 ≥ 99,5% O2
Stikstof N2 4.6 ≥ 99,996% N2
Argon Ar 4.7 ≥ 99,997% Ar
Waterstof H2 3.0 ≥ 99,9% H2
Argon W20 80% Ar, 20% H2  
Argon W35 65% Ar. 35% H2  

Bron: Messer Griesheim

De diverse gasproducenten hebben elk andere mengsels in de handel welke kunnen worden toegepast voor het plasmasnijden. De samenstelling wordt mede bepaald door het te snijden materiaal en de gebruikte apparatuur.

Handmatig of machinaal snijden

Ook hier kunnen we handmatig of machinaal snijden. Handsnijmachines hebben een droge constante persluchtdruk (ca. 5 bar) nodig om tot optimale snij-resultaten te komen. Bij het snijden van RVS wordt stikstof (N2) geadviseerd om het materiaal niet te veel te beschadigen tijdens het snijden.

Bij het machinaal plasmasnijden kunnen we door het gebruiken van bovengenoemde gassen en gasmengels optimale resultaten halen op het gebied van kwaliteit en snijsnelheid bij zowel laag- en ongeleerd staal als ook bij hoog gelegeerd staal en aluminium, koper en koperlegeringen.

Bepaal welk soort gas u gaat gebruiken

Wij kunnen u ook adviseren bij het maken van uw keuze in verschillende gassen.