Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Veilig vervoer van gassen

Cilinders zijn erg zwaar en bewegen zich tijdens transport met dezelfde snelheid voort als uw voertuig. Ze worden bij het afremmen echter niet geremd zoals uw voertuig. Als ze niet voldoende vastgezet zijn kunnen ze zich tijdens het remmen voorwaarts bewegen en ernstige schade aanrichten.

  • Controleer vóór het laden of de afsluiters van de te laden cilinders goed gesloten zijn.
  • Laad de cilinders zó dat deze zich tijdens vervoer niet kunnen verplaatsen en zet ze stevig vast.
  • Plaats de beschermkap of –kraag in een zo veilig mogelijke positie.
  • Vervoer indien enigszins mogelijk de cilinders verticaal; dit geldt zeker voor propaancilinders en andere vloeibare gassen.

Zó wordt in geval van lekkage van een vloeibaar gas de uitstroom van vloeistof voorkomen; een kleine hoeveelheid vloeistof verdampt immers tot een grote hoeveelheid gas. Zorg er voor dat het gedeelte van het voertuig waarin de gassen vervoerd worden afdoende geventileerd wordt.

Bron VFIG