Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Vervoer van gascilinders conform de ADR regelgeving

Zoals alles in Nederland zijn ook de regels omtrent vervoeren en opslag netjes geregeld. Opslag en vervoer gevaarlijke stoffen vallen onder de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) en de ADR. ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.

De PGS 15 richtlijnen zijn via onze site te downloaden

Vervoer gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen hebben verschillende gevaarseigenschappen en zijn ingedeeld in verschillende categorieën. De specifieke eigenschappen die als gevaarlijk worden beschouwd zijn onder anderen:

  • Explosief
  • Druk gassen
  • Brandbaar vloeistoffen
  • Heet ( hoge temperatuur)
  • Oxiderend
  • Giftig
  • Radioactief
  • Bijtend
  • Besmetting

Dit noemen we de gevaren klasse. Gascilinders vallen onder klasse 2 Om gascilinders te vervoeren moet je voldoen aan de ADR regelgeving. Het gaat nu te ver om deze verder uit te leggen.

Een aandachtspunt uit de ADR regelgeving

Indien u gascilinders gaat vervoeren, dan heeft u vrijstelling van de ADR regels wanneer u onder de 1000 punten blijft. Als u boven die 1000 punten komt moet u voldoen aan de ADR regels. Met enige regelmaat komen klanten hun gascilinders ophalen bij ons op het depot. Wanneer u een bestelling komt ophalen boven de 1000 punten, mogen wij deze niet meegeven aan een chauffeur zonder ADR Certificaat. Om een voorbeeld te geven, een bestelling van 5 cilinders propaan 33 kg, 10 cilinders zuurstof en 2 cilinders menggas komt al boven de 1000 punten. Het vervoeren van cilinders gas boven de 1000 punten zonder ADR certificaat is een economisch delict en wordt zwaar bestraft. Deze straf is niet alleen voor de chauffeur maar ook voor het bedrijf en het depot die het transport mogelijk hebben gemaakt. Wij adviseren dan ook om vooraf te inventariseren of een afhaal opdracht voldoet aan eisen die er voor staan. Transportkosten van een depot wegen niet op tegen de kosten van een economisch delict. 

Hoeveel cilinders u vrij mag vervoeren is sterk afhankelijk van de gassoort en de verpakkingseenheid.  Vraag daarom even bij ons na wat mogelijk is bij het afhalen van een bestelling. Zo voorkomen we problemen achteraf.