Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Keuringen van lasapparatuur

Lasapparatuur dat in Europa wordt geleverd, is ontwikkeld en gebouwd volgens de Europese norm EN 60974-1 © IEC:2005. Dat wil zeggen dat deze apparatuur elektrotechnisch aan de Europese eisen moet blijven voldoen. Volgens het 4e deel van deze norm moet er een periodieke elektrische veiligheidskeuring worden uitgevoerd. De Nederlandse NEN 3140 is de norm waar altijd naar verwezen wordt.Specifiek voor lasapparatuur is dit niet voldoende.

De Europese norm IEC 60974-4

De IEC 60974-4 is de Europese norm waarmee lasapparatuur moet worden geïnspecteerd. De Nederlandse NEN 3140 en de Belgische AREI art. 57 is gebaseerd op deze norm, er staan een aantal aanvullende voorwaarden in, maar is voor het specifiek testen van lasapparatuur niet duidelijk. Als er alleen volgens de Nederlandse NEN 3140 of de Belgische AREI art. 57 metingen worden verricht is het niet voldoende voor de IEC 60974-4.

Regels voor veiligheidskeuringen

Elektrische veiligheidskeuringen mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende opgeleide personen. De testen mogen enkel worden uitgevoerd met een schoongemaakte lasmachine. Meetinstrumenten moeten allemaal klasse 2,5 of hoger hebben. De periodieke test moet worden uitgevoerd volgens onderstaand tabel. Onderhoud moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de gebruiksaanwijzingen. Na reparatie van een lasmachine moet er ALTIJD een veiligheidskeuring worden uitgevoerd, uitgezonderd kleine reparaties zoals het vervangen van een lampje, of mechanische reparaties.

schema

Afgekeurde lasapparaten

Als een machine niet door de testen heen komt moet deze worden afgekeurd en met de eigenaar in overleg getreden worden hoe verder te gaan. Als een lasmachine niet gebouwd is volgens de richtlijn IEC/ 60974-1, dit is altijd het geval vóór 1989, kan het mogelijk zijn dat het niet door deze keuring komt maar wel gewoon veilig is.

In dit geval moeten de volgende gegevens te worden gerapporteerd:

  • De voorwaarde waar niet aan voldaan is.
  • De mate waarin de voorwaarde niet voldoet.
  • Een beoordeling van de risico’s die er uit voortvloeien.
  • Die juiste maatregen die nodig zijn

Met dit rapport kan de eigenaar een juiste beslissing nemen. In sommige gevallen zal de machine uit productie moeten worden genomen.

Meer weten?

Er is zoveel te vertellen over keuringen en de normen dat we niet alles in dit artikel hebben kunnen behandelen. Mocht u daarom nog met onbeantwoorde vragen zitten, dan kunt u deze vragen altijd aan ons stellen.