Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Machine Validering – EN 1090 | Uw vragen beantwoord!

De NEN 3140 keuring van lasapparatuur wordt door metaalverwerkingsbedrijven periodiek gedaan. De vraag is echter, is de NEN 3140 wel voldoende voor de EN 1090?

Het antwoord is kort; Nee! Maar het is wel een begin en een onderdeel voor het voldoen aan de EN 1090.

NEN-EN 1090-1: CE- markering van staalconstructies

De NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 zijn onlangs opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat per 01-07-2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien moeten zijn van een zogenaamde CE-markering.

Wat is de NEN-EN 1090? En voor wie?

De NEN-EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Bovendien is de EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

Valideren of kalibreren?

Bovenstaand is voor de meeste van ons onderhand wel bekend, maar gezien de vragen die wij de laatste tijd uit de markt krijgen, is er veel onduidelijkheid m.b.t. tot verplichte keuring /kalibratie van uw lasapparatuur. Ik zal proberen om hierin wat duidelijkheid te brengen:

Wat is precies het verschil tussen Validatie en Kalibratie?

  • Validatie: (volgens ISO 17662) Door het verstrekken van objectief bewijsmateriaal, dat aan de eisen voor een specifieke toepassing is voldaan.
  • Kalibratie : De nauwkeurigheid v.d. meetinstrumenten worden gecontroleerd

“Dus wanneer er een complete validatie wordt uitgevoerd, is deze inclusief kalibratie v.d. ingebouwde of aan de machine aangesloten instrumenten.”

Welding Procedure Specification (WPS)

In de WPS wordt o.a. het lasproces, lastoevoegmateriaal, eventuele voorverwarming, warmtetoevoeging, temperatuur, uitgloeiing, laspositie, lasvorm, lashoogte c.q. lasdikte, oppervlaktenabewerking, beschermingsgas enz. vermeld, maar vooral ook de lasparameters. Het is van belang dat deze lasparameters (die ingesteld worden bij de Lasmachine) correct en betrouwbaar moeten zijn.

Dus naaste verplichte periodieke NEN 3140 (elektrische keuring) moet er ook een extra meting worden verricht aan de secundaire zijde. En zullen deze machines periodiek moeten worden gecontroleerd (gevalideerd) op de juiste weergave zoals vastgelegd in de EN50504 m.b.t. booglasapparatuur.

Keuring en kalibrering bij Lastraga

Keuring en kalibratie wordt al jaren verzorgd door Lastraga/Cryogas. We deden dit zelfs al jaren voor onze klanten voordat het officieel verplicht werd. Hierdoor hebben wij veel ervaring met verschillende merken en types, wat ten goede komt bij een eventuele verplichte correctie wanneer een te grote afwijking (afkeur) wordt geconstateerd.

We kunnen m.b.v. onze gekalibreerde Weerstandsbank machines keuren tot 600 Ampère, mits uw machines voorzien zijn van een Volt/Ampère meter (Digitaal of Analoog) of een schaalverdeling zoals bij de wat oudere lastrafo’s.

Dit betekent in het kort:

  • Machines periodiek (meestal jaarlijks) NEN 3140 Keuren + secundair keuren
  • Machines jaarlijks Valideren volgens EN-50504:2008 (Of eerder wanneer er indicaties zijn dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer de meters beschadigd zijn, transport schade of anders.)

Veel van onze klanten hebben al genoeg aan hun hoofd en hebben geen zin of tijd om ook deze verplichte keuringsdata in de gaten te houden. Wij bieden dan ook de mogelijkheid om bij ons een Service Overeenkomst voor uw lasmachines (zelfs voor uw gasvoorziening) af sluiten, met de daarbij behorende voordelen.

Vragen of meer informatie ontvangen?

Indien u meer wilt weten over validatie of kalibratie, of wanneer u benieuwd bent naar onze tarieven m.b.t. Keuren/Valideren kunt u altijd contact met mij opnemen.