Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

MIG/MAG Moderne stroombronnen

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van stroombronnen. Het zijn vooral de snelle ontwikkelingen in de vermogenelektronica  die dit mogelijk maken. Door de steeds kleiner wordende componenten zoals computers, telefoons, etc. maken het mogelijk om lasstroombronnen ook steeds kleiner en lichter te maken.

In bovenstaand overzicht zie je de verschillende type stroombronnen en de manier waarop stroom of spanning geregeld wordt. De stroombron is van vitaal belang voor het booglassen. De belangrijkste functie van de stroombron is het lascircuit te voorzien van de noodzakelijke elektrische energie om een boog te kunnen staten en in stand te houden.

Karakteristiek van de stroombron

De basis van de stroombron ligt in de “karakteristiek” deze zegt iets over het gedrag van de stroom en spanning bij wisselende belastingen op de uitgang (secundaire zijde). Oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Booglengte variaties
 • Draad aanvoer niet regelmatig door afsmeltende draad
 • Draadaanvoer niet regelmatig

Het is de taak van de stroombron om hierop te kunnen reageren.

De meest bekende booglasprocessen zijn:

Booglasprocessen Procesnummer
MIG/MAG lassen 131.135.136.137
Elektroden lassen (Bmbe) 111
TIG lassen 141
Plasmalassen 15
Onder poeder dek lassen 12

En de maximale temperaturen in de kern van de boog zijn:

Booglasprocessen Temperatuur
Bmbe (111) 6.000°C
MIG/MAG (131, 135) 8.000°C
TIG (141) 14.000°C
Plasma (15) 24.000°C

In de traditionele stroombronnen kennen we 2 karakteristieken:

 • Verticale, (af)vallende karakteristiek voor constante stroomsterkte (CC- Constant Current)
 • Horizontale, vlakke karakteristiek voor een constante spanning (CP- Constant Potential)

Verticale en horizontale karakteristiek

Een van de eerste ontwikkelingen die de moderne elektronica bood was de combinatie van verticale en horizontale karakteristiek van stroombron. Dit maakte het mogelijk om de stroombron zowel voor Bmbe/TIG (verticale karakteristiek) als MIG/MAG (horizontale karakteristiek) te lassen. Dit Type stroombron was de voorloper van de huidige generatie stroombronnen, verdere ontwikkelingen volgen in snel tempo op.

“Synergische” gestuurde stroombron

De vele mogelijkheden vragen inzicht van de moderne elektronica en anderzijds kennis van de lastechniek. Moderne stroombronnen worden daarom voor geprogrammeerd door de fabrikanten. Bij MIG/MAG lassen is dit het verst doorgevoerd, dit heet dan een “synergische” gestuurde stroombron. We geven dan materiaalsoort, materiaaldikte, draaddiameter, beschermgas en laspositie in en de lasser de gewenste lasparameters waarna de machine de juiste werklijn kiest.

De tijdlijn van stroombronnen

 • Ca 1920 Eerste conventionele stroombronnen met transformatoren
 • Ca 1940 Conventionele stroombronnen met transformatoren en dioden
 • Ca 9160 Thyristor gestuurde stroombronnen
 • Ca 1980 Analoge stroombronnen Choppers en inverters
 • Ca 1985 Hybride stroombronnen
 • Ca 2000 Digitale stroombronnen

Tot de moderne stroombronnen worden gerekend de:

 • Elektronisch  geregelde analoge stroombron
 • Chopper
 • Inverter