Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Draad en poeder combinatie bij het onder poederdek lassen

Het metallurgisch- en chemisch gedrag van de draad/poeder combinatie: De sleutel tot een verantwoorde keuze
Het is geen eenvoudige taak om verantwoord te kiezen uit het enorme aanbod aan draden en poeders voor het OP- lassen. Naarmate men echter meer inzicht krijgt in het OP-lasproces, wordt het gemakkelijker een juiste keuze te maken. De basiciteit van een poeder en het metallurgisch gedrag van een draad/poeder combinatie spelen een belangrijke rol.

De formule van BoniszewskiDe basiciteit (B) wordt al geruime tijd gebruikt om de chemische-metallurische aard van het poeder te beschrijven. Er worden voor de berekening verschillende formules gebruikt. De meest gebruikte formule is de formule van Boniszewski:

B = CaO + MgO + Na2O +K2O + CaF2 +0,5 ( MnO + FeO)
SiO2 + 0,5 (Al2O3 + TiO2 + ZrO2)

De chemische verbindingen, die in deze formule worden gebruikt, worden uitgedrukt in gewichtsnormen. De basiciteit geeft de verhouding aan tussen basische en de zure oxyden, waaruit het poeder is samengesteld.

Poeder indelen op basis van chemisch-metallurgische karakter

Volgens berekeningen, gebaseerd op de gegevens formule, kan men poeders in groepen indelen op basis van chemisch-metallurgische karakter.

  Basiciteit (B) Smelttraject (C)
Zuur < 0,9 1100 – 1300
Neutraal 0,9 – 1,1 1300 – 1500
Basisch 1,2 – 2,0 > 1500
Hoog basisch > 2,0 > 1500

Het smelttraject van de poeder heeft een grote invloed op de hoeveelheid en vorm van de microslakinsluitsels in het neergesmolten materiaal. Wanneer de slak verdeeld als zeer kleine deeltjes in het vloeibaar lasmateriaal, stolt bij een temperatuur hoger dan die van het lasmateriaal, zullen deze slakdeeltjes naar de oppervlakte stijgen. Dit betekent dat basisch lasmetaal minder microslakinsluitsels bevat.

Het smeltpunt van de poeders

Zure en neutrale poeders hebben een smeltpunt, dat lager is dan dat van het lasmetaal. De hoeveelheid microslakinsluitsels bij dit type lasmetaal is daarom hoger dan bij basisch lasmetaal. Verder is de vorm van deze microslakinsluitsels gewoonlijk niet bolvormig, zoals bij basische poeders en bestaat de neiging tot afzetting langs de korrelgrenzen.

Mechanische eigenschappen van het lasmetaal

De mechanische eigenschappen van het lasmetaal zijn in sterke mate afhankelijk van de chemische analyse en de microstructuur. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid oxyden in de vorm van microslak heeft een negatieve invloed op de kerftaaibaarheid van het lasmetaal. Aan de andere kant kunnen kleine hoeveelheden zuurstof (ca. 200 ppm) een positieve invloed hebben op de vorming van taaie microbestanddelen. Daarom moet met het basiciteit van de poeders aanpassen aan de eisen die men stelt aan de kerftaaiheid. De poeders die hiervoor geclassificeerd zijn bevatten een hoeveelheid micro-insluitsels, die evenredig is met de hoeveelheid zuurstof in het lasmetaal.

Kerftaaiheid

Een laag zuurstof gehalte geeft de beste kerftaaiheid. De hoog basische poeders komen hiervoor in aanmerking. Dit betekent dus, dat bij een hogere basiciteit van het poeder een betere kerftaaiheid wordt bereikt. Dit heeft men gevonden door vergelijkende lasproeven uit te voeren.

Zuur 50 jule 0 graden
Neutraal 50 jule – 20 graden
Basisch 50 jule – 40 graden
Hoog basisch 50 jule – 60 graden

Aan de andere kant hebben poeders met een hoger zuurstofgehalte een uitstekende lasbaarheid in een brede range van applicaties. Een typisch voorbeeld zijn zure poeders waarmee men lassnelheden kan bereiken die 2 maal hoger liggen dan die van basische of hoog basische poeders.

In het algemeen moet de las minimaal dezelfde sterkte hebben als het basis materiaal. Bij de juiste keuze draad/poeder combinatie vormt dit vrijwel nooit een probleem.

Vraag het jouw lastechnische kenniscentrum

Het is begrijpelijk dat er na al deze informatie nog veel vragen zijn. Stel ons gerust uw vragen, we helpen u namelijk graag verder.