Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Plasma Snijden | De laatste ontwikkelingen

De maand november staat in het teken van plasmasnijden. Plasma is een 4e aggregatietoestand van een stof. Aggregatietoestand is een ander woord voor de fase van een stof, we praten dan over een chemische zuivere stof. We kennen verschillende soorte stof: vaste stof, vloeibare stof, gas vormige stof en plasma. De vijfde is Bose-einsteincondensaat in de rij maar vandaag gaan we het enkel hebben over plasma.

Hoe werkt Plasma Snijden?

In de natuurkunde wordt onder plasma een fase verstaan waarin de deeltjes van een gasvormige stof in meer of mindere mate geïoniseerd zijn. Daarom ideaal om de stroomoverdracht te bevorderen en de energie te bundelen. En dat is nu precies wat er gebeurt. Door het creëren van een boog tussen plasma electrode en werkstuk gaan we door luchtcirculatie de boog knijpen en wat we overhouden is een sterke energiebron die een scherpe snede kan maken. Waar we voorheen blij waren dat we materiaal konden scheiden kunnen we nu de boog sturen en materiaal scheiden onder een bepaalde hoek.

Plasma snijden vervangt Autogeen snijden

De techniek en ontwikkelingen van het plasmasnijden zijn niet stil blijven staan.Wat enkele jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden is nu meer standaard geworden. Het verbruik van slijtonderdelen kan met een factor 5 gereduceerd worden wanneer er nieuwe technieken worden ingezet. Waar we nu autogeen snijden is plasma een proces wat steeds meer het autogeen snijproces verdringt. Roest vast staal en aluminium zijn met plasmasnijders goed te bewerken. Waar voorheen een autogeen snij set in iedere werkplaats een must was, zien we nu dat ze voor de eerste plasmasnijders vervangen worden. Snijtechniek wordt makkelijker en breder inzetbaard dankzij de vernieuwde plasma techniek.

Vernieuwde technieken in het plasma snijden

Waar zit het verschil in deze vernieuwde technieken? De eerste stoombronnen voor het plasma proces waren stroombronnen die veel vermogen konden leveren en kortsluit vast waren. Alle aandacht ging naar de snijtoorts en luchtstromen in de snij kop, hiermee werd het verschil gemaakt. Daar kwamen ook de grote verschillen in het verbruik van slijtonderdelen originele of imitatie. Met de nieuwe technieken in stoombronnen kunnen we de stroomtoevoer beter regelen. Als de pilot boog ontsteekt en de hoofdstroom bouwt zich op tot maximale belasting dan worden de slijtonderdelen minder belast dan wanneer de hoofdstroom direct volledig komt. Kortom door verbetering in techniek zijn er nu meer mogelijkheden voor het inzetten van plasma apparatuur.

Meer weten over plasma snijden?

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag gerust een demo aan of stel uw vragen over Plasma Snijden.