Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Bescherm jezelf tegen lasrook | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherm jezelf tegen lasrook | Persoonlijke beschermingsmiddelen

In het kader van lasrookbescherming hebben we het al gehad over bronafzuiging en het onderhoud. En binnenkort een artikel over ruimtelijke afzuiging. Maar dit alles is maar een onderdeel van de totale bescherming tegen lasrook. Inmiddels weten we natuurlijk allemaal wat er voor verontreiniging in lasrook zit en dat we die liever niet constant willen inademen.

Het begin van bescherming tegen lasrook doe je door middel van:

 • Een verbeterde lashelm of
 • Een lashelm met verse lucht voorziening

Belangrijke punten over lasrook en persoonlijke beschermingsmiddelen

Maar voordat ik wat dieper in ga op deze twee persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wil ik eens vragen of je één of meerdere van volgende punten herkent in jezelf?:

 • Het eerste wat een lasser doet als hij klaar is met zijn laswerk is de helm omhoog zetten en kijken hoe de krater er uit ziet, realiseer je heel goed dat juist op dat moment de las het meeste damp afgeeft in die afkoelfase.
 • “Ik gebruik liever een simpele handkap want het zijn maar korte stukjes”! Klopt maar hoeveel van die korte stukjes las je in je leven?

Maar sta ook eens stil bij het feit dat bij het lassen van rvs er schadelijke Chroom 6 vrij komt, dus hier hebben we een extra bescherming nodig d.m.v. actief koolstoffilters! En ook bij het plasmasnijden en het lassen van aluminium komen behoorlijke dampen vrij die schadelijk zijn, dus ook daar is het verstandig om een goede bescherming toe te passen.

De verbeterde lashelm

dit is een lashelm zoals we die allemaal kennen of gebruiken met een grote of kleine ruit of misschien wel een opklapruit. De verbetering zit er in dat er een zogenaamde kinlap en / of neklap is aangebracht. Dit om te voorkomen dat alle lasdamp onder de kap kan komen en we deze kunnen inademen.
Dit is al een mooie bescherming voor “de korte stukjes”.

Lashelm met verseluchtvoorziening

Lashelmen met verse luchtvoorziening kunnen we weer onderverdelen in de volgende groepen:

 • Lashelm met verseluchtmotor op de man, de meest bekende en in veel variaties te krijgen. Hierbij draagt de lasser een batterij aangedreven unit op het lichaam met een slang naar de lashelm. De bescherming wordt verkregen door de op het gelaat aansluitende, elastische gelaatsafdichting en de filter in de motorunit.
 • Lashelm met losse filterunit, hierbij wordt compressorlucht door een filterunit geblazen en zo komt de schone lucht bij de lasser. Dit systeem wordt vooral toegepast bij werkzaamheden in kleine ruimtes, denk aan ketelbouw of bruggenbouw, waarbij de lucht in die ruimte al snel verzadigd raakt waardoor vervelende situaties kunnen ontstaan. Let op het gebruiken van speciale ademlucht slang, deze is dikwandig en niet van rubber, want rubber geeft een nare smaak!)
  TIP: als we met een dergelijke losse filter werken dan is het verstandig om ook een losse ventilator met aanzuig –en uitblaasslang te gebruiken om ook de omgevingslucht te blijven verversen cq te blijven voorzien van voldoende zuurstof. Normaal zit er ca. 21% zuurstof in de lucht, en bij minder dan 17% onstaat er een neigend gevaar door zuurstof gebrek; bij 11 – 14% onopgemerkte vermindering van de fysieke en psychische vermogens en bij 8 – 11% kans op bewusteloosheid zonder waarschuwing na bepaalde tijd.
 • Lashelm met verseluchtvoorziening, hierbij zit de lasser aan een leiding gekoppeld vanwaar hij / zij de schone lucht krijgt aangevoerd. Dit systeem is toepasbaar bij bedrijven waar ik zittend op dezelfde plek kan werken. Let ook hier op het toepassen van de speciale ademluchtslang!

Welke persoonlijke beschermingsmiddel past het beste bij u en uw laswerkzaamheden?

De keuze voor de optimale bescherming wordt bepaald door het soort werk wat u gaat doen en in welke omstandigheden dit laswerk wordt uitgevoerd. Bij het lassen van de meeste staalsoorten is het voldoende als we een motorunit hebben die voorzien is van een partikelfilter, meestal een P3 filter. Deze filters hebben een behoorlijke levensduur maar het is niet aan te raden om deze schoon te blazen, want het is weliswaar stevig materiaal maar wanneer daar met 6 – 8 bar tegenaan wordt geblazen dan kunnen er gaatjes in komen waardoor er schadelijke deeltjes de motor in trekken die op een gegeven moment voor schade aan de motor kunnen zorgen maar die ook de helm in geblazen kunnen worden.

Als we RVS gaan lassen dan moet ik er op letten dat ik motorunit heb waar ook verschillende soorten filter bij te krijgen zijn. Het chroom 6 MOET ik filteren d.m.v. zogenaamde actief koolstof filters. Let hierbij heel goed op dat deze filters zodra ze uit hun hermetisch gesloten verpakking worden geheel de koolstof actief word. Deze filters hebben daardoor ook een beperkte levensduur en ook een houdbaarheidsdatum welke op de verpakking vermeld zal staan.

Veel gehoord: “Doe mij maar die motorunit en dan wil ik daar die lashelm bij.” Dit kan in de praktijk niet want de fabrikanten laten hun combinaties testen op voldoende luchtopbrengst voor de lasser en daar wordt door de keuringsinstantie een CE keurmerk op afgegeven. Als we zelf een combinatie van motor en helm gaan samenstellen dan weten we dus niet of er voldoende lucht bij de lasser komt.

Hoe houd ik mijn lashelm en motor in optimale conditie?

 • Na gebruik helm en motor goed opbergen;
 • Zorgen dat de gelaatsafdichting strak tegen het gelaat blijft zitten;
 • Regelmatig de filters vervangen en eventuele vonkenvangers;
 • Ook spat –en beschermruitjes regelmatig vervangen zodat ik optimaal zicht hou op het werkstuk;
 • Slang naar de helm regelmatig controleren op lekkage of voorzien van extra bescherming, afhankelijk van de werkzaamheden.

Kortom er zijn zeer veel systemen verkrijgbaar en toepasbaar en wij zullen uw vragen graag beantwoorden en u van het juiste advies voorzien. Dus heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op!

Bekijk ons assortiment lashelmen