Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Lassen in besloten ruimtes

Lassen in besloten ruimtes

Inmiddels zijn we behoorlijk goed geïnformeerd over lasdampafzuiging en adembescherming voor de lassers en de werkplaats. Maar we hebben nog een bijzondere groep mensen die we extra aandacht moeten geven als het gaat om bescherming. Een groep mensen waar we vorig jaar ook al een aantal vragen over ontvingen naar aanleiding van deze thema maand.

Lassen bij bijzondere constructies

We krijgen steeds meer te maken met bijzonder constructies en vooral met eisen die gesteld worden aan die speciale of bijzondere constructies. We hebben het dan vooral over delen waar onze lassers in moeten kruipen om aan de binnenkant laswerkzaamheden te verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Grote leidingen;
  • Brugdelen en pilaren;
  • Tankbouw, silo’s en dergelijke;
  • Mangaten bij schepen;
  • Dubbele bodems en wanden bij schepen.

Dit zijn allemaal ruimtes die moeilijk of niet te ventileren zijn en daardoor zeer gevaarlijk om in te lassen, want we hebben inmiddels allemaal gelezen wat de gevaren van lasrook zijn. Voordat we aan het werk gaan is het aan te bevelen om een soort van inventarisatie te maken hoe we de lasser het beste kunnen beschermen in deze besloten ruimte. En op basis van die inventarisatie gaan we maatregelen treffen ter bescherming.

Lasrook bescherming in afgesloten ruimtes

Op welke wijze gaan we de lasser beschermen tegen die gevaren?

Zuurstofmelder

Als we een niet geheel gesloten ruimte hebben waarin we laswerk gaan doen is het verstandig om naast de “normale” bescherming een zuurstofmelder te gebruiken. Reden hiervoor is dat in de lucht ca. 19,5 – 20,9% zuurstof aanwezig en we deze nodig hebben om normaal te kunnen ademhalen. Door de laswerkzaamheden wordt het al direct een stuk warmer in die ruimte en daarnaast zal door het lasproces ook de nodige zuurstof uit de lucht getrokken worden. De keuze van het lasproces heeft ook veel invloed op het onttrekken van zuurstof in de ruimte. Maar ook het te lassen materiaal is een niet te onderschatten factor. Dit alles kan leiden tot allerlei fysieke ongemakken. Voor ieder persoon zal die grens wat anders liggen natuurlijk. Het is dan handig om een meetapparaatje bij je te dragen die je tijdig waarschuwt als het zuurstofpercentage onder de veilige grens daalt.

Verse lucht toevoer

Toevoer van verse lucht is een logische oplossing om ervoor te zorgen dat het zuurstofgehalte op het gewenste niveau blijft. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Want we voeren verse lucht aan d.m.v. ventilatoren en deze hebben weer als nadeel dat:

  • Er extra ruimte in beslag wordt genomen in die toch al kleine en lastig toegankelijke ruimte;
  • Er weer een extra slang en kabels en dergelijke plaats innemen in die ruimte;
  • Er door de luchtverplaatsing problemen met de gasbescherming kunnen ontstaan.

Speciale lashelm

De beste oplossing is eigenlijk om een goeie lashelm te gebruiken die goed aan het gelaat aansluit en afdicht. Hieraan wordt een ademluchtslang gekoppeld welke aangesloten wordt op een filterunit die weer is aangesloten op perslucht.

Uiteraard gebruiken we hiervoor de speciale ademluchtslang. Waarom risico lopen als er componenten (snelkoppelingen & slangbreuk-beveiligers) zijn die uw systeem laten voldoen aan alle veiligheidseisen? Met deze producten zult u niet alleen veiliger werken maar ook veel kosten besparen door betere standtijd en minder tot geen lekkage. Kies dus voor snelkoppelingen en slangbreuk-beveiligers conform het ARBO besluit en ISO 6150 en ISO 4414.

De filterunit staat in de normale werkruimte en is voorzien van enkele filters (afhankelijk van type, merk en hoeveel mensen eraan gekoppeld kunnen worden) en deze unit is weer aangesloten op de persluchtleiding in het bedrijf of een aparte compressor als je op montage bent.

Beschermende kleding

De beschermende kleding spreekt eigenlijk voor zich, we hebben in een besloten ruimte te maken met warmte en weerkaatsing van het laslicht – vooral bij rvs en aluminium – en natuurlijk onze ademhaling!

Wat kunt u doen voor uw eigen veiligheid?

Benieuwd wat u kunt doen voor goede en gezonde luchttoevoer? Of gewoon nog een vraag naar aanleiding van dit artikel? Laat dan gerust uw vragen voor ons achter.

Assortiment lashelmen