Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Optimaal gebruik van Lasrookafzuiging

Optimaal gebruik van Lasrookafzuiging

In het artikel van vorige week noemde Emiel al een aantal gezondheidsrisico’s bij het lassen. Maar naast lasrook staat de lasser ook aan diverse andere gezondheids- en veiligheidsgevaren bloot. Bijvoorbeeld: hoge geluidniveaus, elektromagnetische velden (elektrisch lassen), optische straling (zichtbaar licht, UV- en IR-straling), lasspatten, elektrische schok en brandgevaar.

Blootstelling aan lasrook

We willen graag allemaal onder optimale omstandigheden ons werk kunnen uitvoeren. In heel veel gevallen is dit goed in te vullen maar welk type lasrookafzuiging past nu het beste bij welke soort werkzaamheden? We zullen dit eens nader bekijken, maar we beginnen bij het begin: Welke processen vallen er allemaal onder “lasrookafzuiging”? Bijvoorbeeld bij tig lassen komt vrij weinig rook vrij terwijl bij het gutsen daarentegen juist zeer veel rook vrijkomt. Maar hier bepaald de schadelijkheid voor de gezondheid de mate van bescherming. De wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan lasrook is vanaf 1 april 2010 vastgesteld op 1 mg/m3 lucht (gemiddelde over een werkdag van 8 uur). Om hier meer over te weten kunt u de lasrookwijzer raadplegen, hier zijn ook de “5x beter verbetercheck” te vinden en nog meer informatie.

Lashelm

We beginnen maar eens bij het begin, en dat is de lasser zelf! Hij of zij is toch de persoon die het dichtste bij de laswerkzaamheden staat en het beste beschermd moet worden tegen lasrook. Dit kan door een verbeterde lashelm of een lashelm met overdruk te verstrekken.

Luchtfilter voor lasrook

Afhankelijk van het te lassen materiaal zal er rekening gehouden moeten worden met de juiste filters die toegepast worden. Bijvoorbeeld bij het lassen van RVS komt Chroom 6 vrij en hiervoor maken we gebruik van een actief kool filter.

Omgevingsbescherming

Ook de mensen die in de directe omgeving van de laswerkzaamheden actief zijn zouden beschermd moeten worden tegen lasrook. We hebben het dan vooral over die mensen die daar een vaste werkplek hebben. We kunnen dan gebruik maken van de zogenaamde puntafzuiging of ruimtelijke afzuiging.

Bij puntafzuiging kennen we de volgende opties:

  • Mobiele unit met afzuigarm > voor flexibel werken ideale optie;
  • Mobiele unit met slang, of losse ventilator met slang > voor flexibel werken en voor toepassing in kleine ruimtes;
  • Afzuigarmen per werkplek gemonteerd aan leidingwerk > bij vaste werkplekken meestal met vaste producten, verkrijgbaar met ventilator per arm of met centrale ventilator op het leidingwerk aangesloten;
  • Op maat gemaakte kappen (bijvoorbeeld bij robot of mechanisering) > maatwerk bij lasrobots of bij opstellingen met vaste mallen en dergelijke;
  • Hoog vacuüm systeem met afzuig lastoorts > kan door middel van leidingwerk waar de toorts op kan worden aangesloten of door een speciale unit welke bij het lasapparaat geplaatst kan worden waar de rookafzuigpistool op kan worden aangesloten.

Emiel schreef vorig jaar een mooi artikel over de voor en nadelen van Lastoortsafzuiging en afzuigarmen.

Iedere werkruimte zijn eigen lasrookbescherming

Kortom keuze genoeg om tot een optimale lasrookafzuiging te komen. We moeten alleen nog kiezen welke optie het beste past bij de werkzaamheden die in het bedrijf plaatsvinden. En misschien zijn er wel meerdere van de genoemde opties nodig om tot een optimale lasrookafzuiging te komen. Ook hier is weer van belang dat we goed kijken naar welke materialen er gelast worden zodat ook de juiste filtering wordt toegepast. Verder willen we ook voorkomen dat er meer lucht wordt afgezogen dan er aangevoerd wordt want dan kan er een vacuüm in de bedrijfsruimte ontstaan. Ook de hoeveelheid warmte die verloren gaat willen we graag beperken. Wat ook meespeelt in de keuze is de hoeveelheid lastoevoegmateriaal die er gemiddeld per jaar door hoeveel machines verbruikt wordt.

Ruimtelijke afzuiging

Met al die gegevens is het mogelijk om te bepalen welke optie het beste bij een bedrijf past (lasrook BasisInspectie Module = BIM) en misschien komt daar wel uit dat een ruimtelijke afzuiging het meest geschikt is. Hier onderscheidden we eigenlijk 2 soorten:

  • Push – pull systeem;
  • Diluter systeem;

Deze systemen worden toegepast in grotere ruimtes waar meerdere laswerkzaamheden plaatsvinden en waar puntafzuiging geen optie is. Bij dit soort systemen wordt gebruik gemaakt van de stijgsnelheid van de lasrook. Deze lasrook wordt op een bepaalde hoogte in beweging gezet waardoor we in een behoorlijk schone omgeving ons werk kunnen doen. Ook aan de energie wordt gedacht door het toepassen van Automatische Start/Stop = AST modules aan te brengen en mogelijkheden voor recirculatie om de stookkosten in de hand te houden. En ook over ruimtelijke afzuiging hebben we al eens eerder een uitgebreid artikel geschreven.

Meer inzicht in lasrookafzuiging

Hopelijk heeft u wat meer inzicht gekregen in het optimaal inzetten van lasrookafzuiging en anders kunt u met uw vragen altijd nog bij ons terecht.

Lasrook afzuiging