Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Veiligheid in de breedte – Lastechniek

Veiligheid in de breedte - Lastechniek

Wanneer we in de lastechniek kijken naar de veiligheid dan denken we aan, lashandschoenen, laskappen, afzuiging, etc. Allerlei varianten van persoonlijke bescherming. Als je dat allemaal hebt geregeld, is dan nu echt alles veilig om te kunnen beginnen met lassen?

Klaar om te gaan lassen?

Het antwoord op bovenstaande vraag is helaas: Nee! Er is nog meer om over na te denken als het gaat om veiligheid. Vraag jezelf eens af: Zijn er collega’s of andere mensen in de buurt die veilig zijn? Is het veilig voor de omgeving? En welke invloed heeft dit alles op het klimaat? Pas als al deze punten goed hebt geanalyseerd en de risico’s hebt geminimaliseerd, kun je gaan beginnen met het lassen.

Invloed op mensen om je heen

Wanneer er mensen of dieren  om je heen zijn tijdens het doen van je laswerkzaamheden, is het zaak om ook de risico’s voor hen zo goed mogelijk te minimaliseren. Wanneer iemand plots jouw kant op kijkt, loopt hij al risico om lasogen te krijgen, maar ook de lasrook kan schade toebrengen aan de mensen om je heen.

lasplaatsafscherming

Het is dan ook heel belangrijk dat je jouw werkplek afschermt door een veilige plek te zoeken waar men niet zomaar wordt blootgesteld aan het felle licht van het lassen, dan wel door middel van lasplaatsafscherming.

Lasrook afzuiging

Voor wat betreft de lasrook, is het zaak om gebruik te maken van het juiste afzuigsysteem. Het meest ideale is een goede centrale afzuigsysteem op een werkplek, wanneer deze er niet is kan er worden gewerkt met bronafzuiging zoals lastoortsafzuiging, afzuigarmen of een mobiele afzuiging.

Schone filters

Controleer altijd of de filters goed schoon zijn, wanneer dat niet zo is zal ook de installatie niet goed werken en is de gezondheid van mens en milieu als nog in gevaar.

Invloed op de omgeving

Misschien is het overbodig om mee te nemen in dit artikel, maar laswerkzaamheden kan gepaard gaan met hele hete spetters van metaal. Dat is één van de redenen dat je zelf beschermende kleding dient te dragen tijdens de werkzaamheden. Maar controleer ook altijd goed de werkplek op brandbaar materiaal, of materiaal dat beschermd moet blijven.

Invloed op het klimaat

De grootste invloed op het milieu bij het lassen, zijn wederom de lasdampen en het energieverbruik. Hoe we met de lasrook moeten omgaan hebben we nu wel duidelijk in kaart gebracht. Maar als het gaat om energieverbruik, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Er kan een begin worden gemaakt met het afnemen van groene stroom. Verschillende energieleveranciers bieden deze mogelijkheid. Een andere optie is het gebruik maken van zonnecollectoren, dit is een flinke investering en de vraag is of je er voldoende energie mee opwekt voor de hoeveelheid apparatuur binnen het bedrijf (maar ieder beetje draag natuurlijk bij). Maar er is ook een mogelijkheid om het lasapparatuur (en overige apparatuur) eens goed onder de loep te nemen op energiezuinigheid. Iedere machine verbruikt stroom, maar er kan flink veel verschil zitten tussen de ene en de andere machine. Daarnaast heeft regelmatig onderhoud van lasapparatuur een positief effect op het energieverbruik. Kortom het loont om zeker een beetje onderzoek te doen en u goed te laten informeren bij het aanschaffen van nieuw apparatuur.