Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0) 24 645 00 66

Verschillende lasnaden

Er zijn verschillende vormen van lasnaden. Er bestaan steeds meer mogelijkheden met het aanpassen van deze lasnaadvorm. Nieuwe lastechnieken maken het mogelijk om de warmte huishouding beter te concentreren.

lasnaden

Nieuwe technieken

Door nieuwe technieken zijn er steeds meer mogelijkheden. Daardoor zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor wat betreft de lasnaadvorm. Doordat het bijvoorbeeld tegenwoordig mogelijk is om de warmte huishouding beter te concentreren wordt de inbrandingsdiepte groter. Met deze technieken in ons achterhoofd zouden we kunnen kijken of bepaalde lasnaadvormen aangepast kunnen worden, maar aanpassingen in onze procedures zijn noodzakelijk.

Besparing arbeid en materiaal kosten 

Een vooropening van 1 mm kleiner geeft een aanzienlijke besparing op lastoevoegmateriaal en arbeidstijd. Met nieuwe technieken zien we snelheidsverbeteringen van wel 20% ten opzichte van eerder toegepaste procedures.

Verschillende invloeden

Bij dit soort processen moeten we wel iets verder kijken dan een andere machine of een ander soort gas. Het is een samenspel van allerlei factoren die invloed hebben op het lasproces. Als al deze disciplines gecontroleerd beheerst worden zullen deze verschillen haalbaar zijn.

Meten is weten 

Het is zeker de moeite waard om eens te kijken wat mogelijk is en wat lasproeven te maken. Door gedegen onderzoek kun je stappen vooruit maken. En kunnen vooropeningen beperkt worden waardoor tijdwinst te behalen is met dezelfde kwaliteit. Is uw product ook geschikt om eens tegen het licht te houden. Re-design wil niet zeggen dat alles anders moet, maar soms is een aanpassing wel wenselijk om onze productie betaalbaar te maken en te houden.